GSE מזנין

ייעוד הקרן ‬למימון‭ ‬וצמיחה‭ ‬בחברות‭ ‬ישראליות‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬זרות‭ ‬בעלות‭ ‬זיקה‭ ‬לישראל‭,‬ הפועלות‭ ‬בכל‭ ‬מגזרי‭ ‬הפעילות‭.‬

הלוואות‭ ‬הקרן‭,‬ בהיקף‭ ‬של 10 מיליון ₪ ומעלה ‬מותאמות‭ ‬ספציפית‭ ‬לצרכי‭ ‬העסקה‭ ‬ומשלימות‭ ‬דרישות‭ ‬מממנים‭ ‬בכירים ‭)‬בנקים‭ ,‬מוסדיים) להזרמת‭ ‬הון‭ ‬עצמי‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬צורך‭ ‬להכנסת‭ ‬שותף‭ ‬לחברה‭,‬ במטרה‭ ‬לממש‭ ‬את‭ ‬ביצוע‭ ‬העסקה‭.‬

 

הצוות המוביל:

יעקב אורבך,
יו״ר גיזה זינגר אבן קפיטל

כיהן כמשנה למנכ"ל בנק הפועלים ומנהל החטיבה העסקית. בעל ניסיון של 40 שנה בייזום, חיתום וניהול אשראי עסקי ומסחרי לסוגיו. הוביל מספר רב של עסקאות מימון, מהגדולות ומהמורכבות ביותר במשק.

אודי רוזנברג,
מנכ״ל גיזה זינגר אבן קפיטל

כיהן כמנכ"ל גיזה זינגר אבן. בעל ניסיון של 25 שנה בייזום, חיתום וניהול הלוואות מזנין וחוב מורכב לסוגיהם, במערכת הבנקאית, שוק ההון ובקרן הלוואות מזנין.

רו"ח שגיא הלפרין,
מנהל השקעות ראשי

כיהן כשותף בחטיבת המימון בגיזה זינגר אבן. בעל ניסיון רב בייזום, חיתום וניהול הלוואות מזנין ועסקאות חוב מורכב לסוגיהם.

אין לראות באמור לעיל כל התחייבות להענקת הלוואה או העמדת אשראי באמצעות GSE מזנין. הצעת הלוואה/אשראי תינתן בכפוף לעמידת הלקוח בתנאי החיתום, עפ"י שיקול הדעת והתנאים שיקבעו על ידי GSE אשראי לעסקים ובכפוף להוראות הדין בלבד. תנאי ההלוואה/האשראי הסופיים יקבעו בהתאם לתנאי העסקה הספציפיים של כל לקוח. אי-עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

דילוג לתוכן